Odborová organizace OS ECHO DEZA a.s. Valašské Meziříčí
Pro vstup do členské sekce je nutné být přihlášen.

Os.číslo zaměstnance:

Heslo:

registrovat se
zapomněli jste heslo?


Vyhovují Vám akce pořádané odbory?
Ano
  48%
Ne
  42%
Nikdy jsem se žádné akce nezúčastnil/a
  4%

Volby do dozorčí rady

2012-06-18

Po pěti letech končí funkční období v dozorčí radě Dezy Ing. Janu Novrocíkovi, který byl do této funkce zvolen zaměstnanci.

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, kontrolují řádné vedení účetních záznamů a zda je uskutečňovaná podnikatelská činnost v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě.

V akciové společnosti se podle obchodního zákoníku dozorčí rada povinně zřizuje jako orgán s kontrolními pravomocemi a výjimečně i s pravomocemi řídícími a jednatelskými. Musí mít nejméně tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu. Vyšší počet členů musí být dělitelný třemi. Členy dozorčí rady volí valná hromada na funkční období určené stanovami, nejdéle však pět let. Má-li akciová společnost alespoň 51 zaměstnanců, volí zaměstnanci nejméně třetinu členů dozorčí rady

Dozorčí rada Dezy má tři členy, v současnosti je jedním známý auditor Ing. Vabroušek a druhým Ing. Konečný, ekonomický ředitel společnosti Precheza.

V posledních letech došlo ke sjednocení délky trvání členství v dozorčích radách ve společnostech v rámci Agrofertu na pět let.

Členství v dozorčí radě není důvodem k závisti, je placeno jen symbolicky. Jde nám o to, abychom v dozorčí radě měli člověka vzdělaného, který má přehled o ekonomických záležitostech a hospodaření společnosti a bude moci v dozorčí radě kvalifikovaně pracovat a výsledky své práce bude předkládat tomu, kdo ho nominoval.
Závodní výbor se shodl na kandidatuře Ing. Marty Bezděkové. Je v ekonomických funkcích na Deze od roku 1985 a v současnosti pracuje jako vedoucí oddělení financování, takže má nespornou odbornou kvalifikaci pro to, aby byla platným členem tohoto orgánu akciové společnosti.

Volby proběhnou koncem června a informace o kandidátech budou vyjdou v nejbližším Chemiku. Žádám vás tímto o podporu námi navrženého kandidáta, bude určitě lepší, když jako zaměstnanci budeme mít dozorčí radě svého zástupce. Nejde o to, který kandidát je Vám sympatičtější, je důležité, kdo ho nominuje a komu se pak bude zodpovídat.